Coaching & begeleiding

Vraag om advies

Coaching & Psychologische begeleiding

 

Vanuit MindImpact begeleiden wij jou om je vitaliteit te vergroten. Onze focus is hierbij niet alleen het voorkomen of verminderen van burn-out of stressklachten, maar juist ook het vergroten van je mentale belastbaarheid en vitaliteit. Het traject bij MindImpact is daarom niet alleen bedoeld voor werknemers die uitgevallen zijn, maar ook voor werknemers die klachten willen voorkomen of zichzelf verder willen ontwikkelen. 

De trajecten bij MindImpact zijn individueel, laagdrempelig en worden afgestemd op jouw wensen en behoeftes. Daarom geloven wij niet in diagnoses, maar behandelen we jou als persoon en doen wij wat nodig is voor jouw ontwikkeling en herstel. Hierbij maken we gebruik van maatwerk en evidence-based methodieken. Ook zetten wij biofeedback in om de samenwerking tussen lichaam en geest te verbeteren, zodat de balans hierin kan herstellen. 

In de trajecten zal aandacht zijn voor werk. Werk maakt namelijk een groot onderdeel uit van jouw leven. Vanuit MindImapct geloven wij dat werk essentieel is voor herstel. Daarom zal re-integratie altijd besproken worden in het traject. De terugkeer in werk en de invulling hiervan zal met jou en de ander betrokken partijen worden afgestemd, zoals je werkgever of de bedrijfsarts. 

 

 

Hoe ziet een coachingstraject bij MindImpact eruit?

Intake

Onze intake bestaat uit een gesprek met jou en verschillende vragenlijsten. Hierin kijken we naar je mentale en fysieke gezondheid en de stressbronnen en hulpbronnen in jouw werksituatie en privéleven. Op basis van de intake schrijven wij een behandelplan en doen wij een inschatting van het aantal coachingssessies.

Een traject bedraagt meestal 5 tot 10 sessies.

Stressmeting

Wanneer je kampt met een burn-out of stressklachten, vertaalt dit zich zowel in mentale klachten als in fysieke klachten. Er is sprake van een verstoord balans, waardoor er onvoldoende herstel optreedt. Wij zullen daarom tijdens het traject een stressmeting doen als dit van meerwaarde is. Op deze wijze kunnen we je stresssignalen meten en voor jou inzichtelijk maken. In de sessies leer je deze te verminderen, zodat de balans zich hersteld.

l

Rol van de werkgever

Je werkgever zal ook een rol spelen in je coachingstraject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een driegesprek. Dit doen we in overleg met jou en wanneer dit van belang is voor het traject.

Na de intake en afsluiting zullen we daarnaast de werkgever informeren over het traject. Omdat wij gebonden zijn aan beroepsgeheim zullen wij dit eerst met jou bespreken. De rapportage zal kort en bondig zijn en geen medisch inhoudelijke informatie bevatten. .

w

Sessies

In de sessies werken we gericht toe naar herstel en duurzame inzetbaarheid.

Wij kijken hierin wat nodig is en maken hierin gebruik van uiteenlopende technieken, zoals gesprekstherapie, ACT, CGT, positieve psychologie en EMDR.

Afronding

In de laatste sessie besteden wij aandacht aan wat er nodig is om datgene vast te houden wat je hebt geleerd en ervaren. Samen met jou maken we een plan, zodat je je bewust bent van je (oplopende) stresssignalen en wat je kunt doen om hiermee om te gaan.

Nazorg

Na een aantal weken hebben we telefonisch contact om te kijken hoe het met je gaat. We bespreken dan eventuele aandachtspunten en uitdagingen. Daarna zullen we in overleg het traject afsluiten.

Werkwijze

In het traject zal je begeleid worden door een vaste psycholoog. De psychologen bij MindImpact zijn allemaal academisch geschoold met hun eigen expertise. Op basis van jou hulpvraag wordt gekeken welke psycholoog het beste bij jou past. Een behandeling bij MindImpact is persoonlijk en wordt afgestemd op jouw hulpvraag en jouw klachten. De sessies vinden plaats op onze locatie in Zeist en zijn een-op-een.

 

Tarieven

Een behandeling bij MindImpact wordt vergoed door jouw werkgever. Op basis van de intake geven wij een advies voor het traject. Dit voorstel leggen we voor aan jouw werkgever en na akkoord zullen we met het traject starten.

Je kunt je ook bij ons aanmelden zonder werkgever. Wij bieden daarnaast particuliere trajecten aan. De kosten zullen dan voor eigen rekening komen. Kijk voor meer informatie op Particulieren.  

Coaching Mindimpact

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op voor advies

Neemt contact op met een van onze psychologen

Onze interventies

Biofeedback stressmeting en hartvariatie

Biofeedback

Met biofeedback kunnen we verschillende lichaamssignalen meten, waardoor we zicht krijgen op je stressniveau en herstelvermogen. Bij stress of andere klachten is er namelijk sprake van een verstoorde balans in het lichaam. Met een stressmeting maken wij dit zichtbaar. Vervolgens kan je met biofeedback gericht trainen om de balans te herstellen. 

Biofeedback kan onderdeel zijn van een coachingstraject, maar kan ook zelfstandig worden aangeboden. 

EMDR MindImpact

Eye movement desensitisation reprocessing (EMDR)

EMDR is een effectieve behandeling voor klachten die ontstaan zijn na een of meerdere schokkende gebeurtenissen, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is veelal kortdurend en is gericht op het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn: werkgerelateerde gebeurtenissen, verlieservaringen, medische ingrijpen of schaamtevolle, gewelddadige of andere ingrijpende ervaringen.

 

Positieve psychologie coaching MindImpact

Positieve psychplogie

Het uitgangspunt van de positieve psychologie is dat gezondheid niet alleen staat voor de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat om veel meer dan dat: het gaat juist om je welbevinden, ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ziekte. Het een sluit namelijk het ander niet uit. Welbevinden blijkt op zijn beurt je mentale veerkracht en je bevlogenheid te verhogen. Daarom is in de coachingstrajecten ook aandacht voor positieve emoties, hoop, dankbaarheid en optimisme.

Cognitieve gedragstherapie CGT coaching

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT bestaat al geruime tijd en is zeer effectief. CGT helpt je om meer inzicht te krijgen in je eigen gedachten en gedrag en helpt je om belemmerende patronen te doorbreken. Samen met jou wordt onderzocht welke denk- en gedragspatronen in welke situaties hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van bepaalde klachten. Bij CGT leer je vervolgens situaties anders te bekijken en hierin ander gedrag te tonen, zodat je meer in je kracht komt te staan.

ACT acceptance and commitment therapy Mindfulness MindImpact

Acceptance and Commitment therapy (ACT) & Mindfulness

ACT richt zich op het vergroten van de veerkracht en accepteren van klachten die onderdeel zijn van het leven. In plaats van de aandacht te richten op wat de je niet kunt controleren, leer je je flexibiliteit te vergroten. Je leert je aandacht te besteden aan wat je belangrijk vindt in je leven en in je werk. Hierbij maken wij gebruik van mindfulness, om meer aanwezig te zijn in het hier-en-nu. Hierdoor leer je bewuster te leven, beter om te gaan met uitdagingen en leer je grenzen aan te voelen en aan te geven. 

“De behandeling gaf mij heeft veel inzichten en tools waar ik mee aan de slag kon. Het heeft mij erg geholpen om me weer steviger te voelen en een pad te volgen die bij me past”

Cliënt: vrouw 33 jaar Maarssen

“De behandeling was zeer professioneel en heeft me veel nieuwe inzichten gegeven”

Cliënt: Man 28 jaar Nieuwegein

“Door middel van hartcoherentie training heb ik meer grip gekregen op mijn ademhaling wat me veel rust gegeven heeft”

Cliënt: Man 41 Jaar Utrecht