Vitaliteitscheck & advies

Vraag om advies

Vitaliteitscheck

De vitaliteit van een organisatie wordt weerspiegeld door de vitaliteit van de werknemers. Het is daarom belangrijk om hier regelmatig bij stil te staan. Mogelijk heb je als werkgever hier niet een duidelijk beeld van en zou je hier meer zicht op willen krijgen. MindImpact kan je hierin ondersteunen met de Vitaliteitscheck. Met deze check kun je niet alleen een overzicht krijgen van de vitaliteit van je werknemers. Door tijdig te signaleren en actie te nemen, kan het ook gebruikt worden om verzuim te voorkomen. Ook de werknemers zelf krijgen inzicht in hun eigen vitaliteit en balans en krijgen handvatten om deze verder te verbeteren.  

 

De vitaliteitscheck bestaat uit verschillende onderdelen

l

Wetenschappelijke vragenlijst

Onze vragenlijst geeft een globaal beeld van de mentale gezondheid van de werknemer en hun eventuele hulp- en stressbronnen, zowel in hun werksituatie als in privéleven. De vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

Stressmeting

Bij deze meting brengen wij het fysieke stressniveau en het herstelvermogen van de werknemer in kaart. Dit doen wij door het meten van verschillende lichaamssignalen, zoals de hartslag, ademhaling en temperatuur. Deze signalen geven ons inzicht in de balans tussen lichaam en geest en de belastbaarheid van de werknemer.

w

Terugkoppeling werknemer

In dit gesprek worden de resultaten van de stress scan besproken met de werknemer. Samen staan we stil bij de hulpbronnen en geven we advies over hoe om met de stressbronnen om te gaan. In overleg kan er ook gekozen worden om een coachingstraject bij MindImpact te starten om de balans weer te herstellen. 

Terugkoppeling werkgever

De resultaten koppelen we ook naar jou als werkgever terug  Vanwege privacy zullen we dit anoniem doen. Op basis van de uitslag kunnen we bespreken hoe je duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie een vaste plaats kunt geven. Wij kunnen je advies geven en met je meedenken over een mogelijk vitaliteitsbeleid. 

Advies

Adviesgesprekken

Als werkgever maak je je mogelijk zorgen om het welzijn van een of meerdere werknemers. Het is dan belangrijk om snel in te grijpen. Hoe eerder psychische klachten herkend worden, hoe beter. Hiermee kan verzuim namelijk voorkomen worden.

Mogelijk twijfel je over de signalen bij je werknemers of hoe je het beste kan omgaan met werknemers met (psychische) klachten . MindImpact kan je hierin ondersteunen met informatie en advies. We geven informatie over het signaleren van psychische klachten en welke stappen je als werkgever kunt nemen. Daarnaast denken we mee met wat de werknemer nodig heeft om te herstellen of zijn/haar functioneren te verbeteren. 

 

Wil je nu actie ondernemen?

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande opties of heb je een vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven je graag meer informatie over onze mogelijkheden.