Coaching en begeleiding

Vraag om advies

Coaching & Psychologische begeleiding

 Vanuit MindImpact begeleiden wij werknemers om hun vitaliteit te vergroten. Onze focus is hierbij niet alleen voorkomen of verminderen van stressklachten, maar ook het vergroten van de mentale veerkracht, zodat zij kunnen meebewegen met veranderingen en uitdagingen. Daarom geloven wij niet in diagnoses, maar behandelen we de werknemer als persoon en doen wij wat nodig is voor hun herstel. 

Door middel van professionele coaching begeleiden wij werknemers in hun proces. Onze coachingstrajecten zijn individueel en worden afgestemd op de wensen en behoeftes van de medewerker. Hierbij maken we gebruik van maatwerk en evidence based methodieken. Ook zetten wij biofeedback in om de samenwerking tussen lichaam en geest te verbeteren, zodat de balans in belasting en belastbaarheid hersteld wordt. 

In de coaching zal altijd aandacht zijn voor de context waarin de werknemer zich bevindt. Werk maakt hier een groot onderdeel van uit. Wij geloven dat werk daarom essentieel is voor het welzijn van de werknemer. Re-integratie zal dan ook onderwerp van gesprek zijn in het traject. Dit kan in de eigen functie zijn of in een andere passende functie. De werkhervatting zal met alle betrokken partijen besproken worden, waaronder de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. 

Als werkgever kun je ook een rol spelen in het coachingstraject van de werknemer. Wanneer nodig zullen we daarom hierover afstemmen. In overleg met werknemer kunnen we ook een driegesprek voeren als dit van belang is voor het traject. 

 

 

Onderdelen coachingstraject

Intake

Onze intake bestaat uit een gesprek met de werknemer en verschillende vragenlijsten. Hierin kijken we naar de mentale en fysieke gezondheid van de werknemer en de context waarin deze zich bevindt. Op basis van de intake schrijven wij een behandelplan en doen wij een voorstel voor het aantal coachingssessies.

Een coachingstraject bedraagt meestal 5 tot 10 sessies.

Stressmeting

Wanneer een werknemer kampt met stress, vertaalt dit zich niet alleen in mentale klachten, maar ook in fysieke. Er is dan vaak sprake van een verstoord balans, waardoor er onvoldoende herstel optreedt. Wij zullen daarom tijdens het traject een stressmeting doen als dit van meerwaarde is. Hiermee kunnen we de stresssignalen inzichtelijk maken en gericht trainen om deze te verminderen. Doel hierbij is het herstellen van de balans en verbeteren van  de samenwerking tussen lichaam en geest.

w

Sessies

 In de sessies werken we gericht toe naar herstel en duurzame inzetbaarheid. Wij kijken hierin wat nodig is en maken hierin gebruik van uiteenlopende technieken, zoals CGT, ACT, EMDR, positieve psychologie en biofeedback.

Afronding

 In de laatste sessie besteden wij aandacht aan wat er nodig is om datgene vast te houden wat de werknemer heeft geleerd en ervaren. Samen met de werknemer maken we een plan, zodat de werknemer bewust is van de eigen (oplopende) stresssignalen en wat hij of zij kan doen om hiermee om te gaan.

Nazorg

Na een aantal weken nemen we contact op met de werknemer om te informeren hoe het gaat. We bespreken dan eventuele aandachtspunten en uitdagingen. Daarna zullen we in overleg het traject afsluiten.

l

Terugkoppeling werkgever

 Na afsluiting van het traject zullen wij jou als werkgever informeren over het traject. Omdat wij gebonden zijn aan beroepsgeheim zal dit eerst met de werknemer worden besproken. De rapportage zal kort en bondig zijn en geen medisch inhoudelijke informatie bevatten. 

Wil je weten wat wij voor je werknemer kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor gratis advies.

Contact opnemen met één van onze psychologen

Onze interventies

Biofeedback stressmeting en hartvariatie

Biofeedback

 Met biofeedback meten we verschillende lichaamssignalen, waardoor we zicht krijgen op het stressniveau en herstelvermogen van de werknemer. Bij stress of andere klachten is er namelijk sprake van een verstoorde balans in het lichaam, wat we met een stressmeting zichtbaar maken. Vervolgens kunnen we met biofeedback gericht trainen om de balans te herstellen. Biofeedback kan onderdeel zijn van een coachingstraject, maar kan ook zelfstandig worden aangeboden. 

EMDR werkgever MindImpact

Eye movement desensitisation reprocessing (EMDR)

EMDR is een effectieve behandeling voor klachten die ontstaan zijn na schokkende gebeurtenissen, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is veelal kortdurend en is gericht op het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn: werkgerelateerde gebeurtenissen, verlieservaringen, medische ingrijpen of schaamtevolle, gewelddadige of andere ingrijpende ervaringen.

Positieve psychologie coaching MindImpact

Positieve psychplogie

In de positieve psychologie wordt er vanuit gegaan dat gezondheid niet alleen staat voor de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat juist om je welbevinden, ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een ziekte. Het een sluit namelijk het ander niet uit. Welbevinden blijkt je mentale veerkracht en bevlogenheid te verhogen. Daarom is in de therapie ook aandacht voor positieve emoties, hoop, dankbaarheid en optimisme.

Cognitieve gedragstherapie CGT coachingCGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT bestaat al geruime tijd en is zeer effectief. CGT helpt je om meer inzicht te krijgen in je eigen gedachten en gedrag en helpt je om belemmerende patronen te doorbreken. Samen met jou wordt onderzocht welke denk- en gedragspatronen in welke situaties hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van bepaalde klachten. Bij CGT leer je vervolgens situaties anders te bekijken en hierin ander gedrag te tonen, zodat je meer in je kracht komt te staan.

ACT acceptance and commitment therapy Mindfulness MindImpact

Acceptance and Commitment therapy (ACT) & Mindfulness

ACT richt zich op het vergroten van de veerkracht en accepteren van klachten die onderdeel zijn van het leven. In plaats van de aandacht te richten op wat de je niet kunt controleren, leer je je flexibiliteit te vergroten. Je leert je aandacht te besteden aan wat je belangrijk vindt in je leven en in je werk. Hierbij maken wij gebruik van mindfulness, om meer aanwezig te zijn in het hier-en-nu. Hierdoor leer je bewuster te leven, beter om te gaan met uitdagingen en leer je grenzen aan te voelen en aan te geven. 

Werkwijze

In de coachingstrajecten bij BrainNetwork zullen je werknemers worden begeleid door een vaste psycholoog. De psychologen bij MindImpact zijn universitair  geschoold met hun eigen expertises. Op basis van de hulpvraag en de situatie van de werknemer zal gekeken worden welke psycholoog het beste past.

Tarieven

De trajecten bij BrainNetwork zijn altijd maatwerk en worden afgestemd op de werknemer. Hierdoor zijn de tarieven afhankelijk van de situatie. Op basis van de intake geven wij een advies voor het behandelprogramma. Dit zullen wij bij jou als werkgever voorleggen. Bij akkoord zullen we starten met het traject met de werknemer. 

Tarieven MindImpact werkgever

“De behandeling gaf mij heeft veel inzichten en tools waar ik mee aan de slag kon. Het heeft mij erg geholpen om me weer steviger te voelen en een pad te volgen die bij me past”

Cliënt: vrouw 33 jaar Maarssen

“De behandeling was zeer professioneel en heeft me veel nieuwe inzichten gegeven”

Cliënt: Man 28 jaar Nieuwegein

“Door middel van hartcoherentie training heb ik meer grip gekregen op mijn ademhaling wat me veel rust gegeven heeft”

Cliënt: Man 41 Jaar Utrecht