Vergoeding burn-out behandeling. Hoe zit dat nu eigenlijk? 

Wij horen vaak dat het onduidelijk is wat nu eigenlijk de vergoedingsmogelijkheden voor een behandeling zijn als je kampt met stressklachten en/of een burn-out. In deze blog zullen we hier een antwoord op geven. 

Burn-out wordt niet vanuit het basispakket vergoed

We kunnen hier een duidelijk antwoord op geven: Sinds 1 januari 2012 valt een burn-out niet meer onder de basisverzekering. Burn-out werd in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gezien als aanpassingsstoornis en 2012 hebben de zorgverzekeraars besloten de behandeling voor een aanpassingsstoornis niet meer te vergoeden. Dat betekent dat de behandeling bij zowel de eerstelijns psycholoog (voor kortdurige behandelingen) als bij de tweedelijns psycholoog (voor langdurige behandelingen) niet meer vergoed wordt. De volledige kosten van deze behandeling komen dus voor rekening van de patiënt of werkgever.

Het kan echter zo zijn dat je met burn-out klachten door de huisarts toch wordt doorverwezen naar gespecialiseerde GGZ. Er is dan vaak sprake van burn-out klachten die zeer ernstig zijn, langer dan 6 maanden aanhouden en gepaard gaan met andere klachten zoals bijvoorbeeld een depressie of angst en paniek. In dat geval kan je op basis van de diagnose ‘depressie’ of ‘angst- en paniekstoornis’ een behandeling binnen de GGZ krijgen die door de verzekeraar in het basispakket vergoed wordt.

De behandelaar zal dan op basis van je klachten een andere diagnose stellen, waardoor je wel in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Kort samengevat: heb je een burn-out, dan wordt dit dus niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Wil je een behandeling die wel (deels) vergoed wordt, dan kan je kiezen voor een behandeling die binnen de aanvullende verzekering vergoed wordt. Er is dan geen officiële diagnose nodig en je kiest dan een specifieke behandelmethode die onder alternatieve zorg of complementaire zorg valt. 

Wie draait dan op voor de kosten van een behandeling van burn-out? 

De kosten voor een behandeling van burn-out kunnen verschillen. Dit ligt aan het behandeltraject dat je kiest. 

Er zijn 3 mogelijkheden in wie de kosten voor een behandeltraject betaald: 

  • je werkgever of het UWV
  • je zorgverzekering die het (deels) vanuit de aanvullende pakketten vergoed (alternatieve zorg).
  • jijzelf

Bij een burn-out zien we in veel gevallen dat de werkgever de kosten draagt voor de behandeling. Burn-out wordt gezien als een werkgerelateerd probleem en dat betekent dat zowel jij als de werkgever hiervoor verantwoordelijk zijn. Het zou dus niet echt netjes zijn van je werkgever om jou alleen voor de kosten op te laten draaien. Er zijn daarbij ook regels van het UWV waarin er bij re-integratie een wederzijdse verplichting is tot inspanning. Daarnaast kost het de werkgever veel geld zolang je niet in staat bent om te werken. Zij willen dus ook graag een goede oplossing hebben voor het probleem. Je kan dus altijd bij je werkgever vragen of er een vergoeding is voor een behandeling. 

Wat kan je nu doen als je met een burn-out te maken hebt? 

Een burn-out kan je compleet ontregelen. Het gaat vaak niet vanzelf over en het is daarom van belang dat je de juiste behandeling of begeleiding krijgt om te herstellen. Er zijn veel organisaties, coaches en psychologen die burn-out behandelingen aanbieden. Er zijn ook grote verschillen in de kwaliteit van begeleiding en zorg. Let er op dat je bij een burn-out de juiste begeleiding krijgt. Sommige werkgevers hebben contacten en/of contracten met bepaalde organisaties of coaches en zullen je adviseren daar naar toe te gaan. Je bent niet per se verplicht om daarvoor te kiezen. Door ook zelf actief op zoek te gaan naar wat er aan behandelingen of begeleiding mogelijk is, is de kans groter dat je een behandeling vindt die goed aansluit op je hulpvraag, bij je past en waar jij je prettig bij voelt. Als je een behandeling gevonden hebt waar jij denkt wat aan te hebben, bespreek dit dan met je bedrijfsarts en werkgever.

Wil je meer weten over de vergoedingsmogelijkheden? Neem dan contact op met MindImpact